KaksNelonen

Tiimivalmennus

Johtoryhmille ja -tiimeille suunnattu KaksNelonen-valmennusohjelma parantaa tiimin keskinäistä kommunikaatiota, vahvistaa luottamusta ja opettaa hyödyntämään rakentavia konflikteja.

Luottamus ja rohkeus

KaksNelonen-ohjelma alkaa puolen päivän kommunikaatiovalmennuksella, joka luo pohjan 24-tunnin intensiivivalmennukselle.

Luottamus- ja konfliktivalmennus alkaa lounaalla ja päättyy seuraavan päivän lounaaseen. Keskeinen osa valmennusta on käytäntöön soveltamisella.

Menestyvän tiimin jäsenet

  • Prosessi (3 kk) rakentaa kestävän johtoryhmätyöskentelyn perusteita, jotka luovat pohjan kaikelle muulle tekemiselle.
  • 24 tunnin intensiivivalmennuksen aikana keskitytään yhdessä tekemiseen ja psykologiseen turvallisuuteen.
Tiimivalmennus, kommunikaatio ja luottamus

Tiimin viisi toimintatasoa – Rakenne

Toimiva kommunikaatio

Keskeistä: Onnistunut vuorovaikutus vahvistaa yhteisöllisyyttä, mahdollistaa erilaisuuden hyödyntämisen ja rakentaa keskinäistä luottamusta ja vuorovaikutuskulttuuria - ja tuottaa toimivan strategian.

Teemat: Vuorovaikutuksen mukauttaminen, yhteyden rakentaminen, erilaisuuden hallinta ja yhteinen kieli.

Aito luottamus

Keskeistä: Luottamus, joka perustuu ennustettavaan käyttäytymiseen ei edellytä syvällisempää ihmisten välistä kohtaamista. Aito luottamus sen sijaan rakentuu autenttisuuden, haavoittuvuuden varaan. Se edellyttää, että osapuolet tuntevat toisensa, mikä on mahdollista vain oman elämän jakamisen ja asioiden yhteiseksi tekemisen kautta.

Teemat: Psykologinen turvallisuus, keskinäinen luottamus ja tiimin yhteistyö.

Konfliktikyvykkyys

Keskeistä: Kommunikaation osapuolet ovat samalla puolella. Sama koskee konflikteja. Näin konflikteista saadaan rakentavia ja uutta luovia sen sijaan, että ne olisivat repiviä ja ajaisivat osapuoli erilleen. .

Teemat: konfliktikäyttäytymisen tunnistaminen, konfliktien hyödyntäminen ja rakentavat konfliktit.

KaksNelonen-valmennus ja alkuperäinen Everything DiSC

KaksNelonen-valmennuksessa hyödynnetään alkuperäistä Everything DiSC® -analyysiä. Everything DiSC on maailman kehittynein DiSC-tyyppinen vuorovaikutusprofiili.

Alkuperäistä Everythig DiSC -analyysiä käytetään laajasti  vuorovaikutuksen kehittämisen välineenä. Sillä sanoitetaan vuorovaikutusta sen eri tilanteissa, kuten johtamisessa, luottamuksen rakentamisessa ja konfliktitilanteissa. 

Lue lisää…

Tiimivalmennus, Everything DiSC

Ota yhteyttä

Sami Jalonen

Sami Jalonen

Soita (0400 605 225), niin jutellaan lisää, miten voimme olla avuksi.