Merkityksellisyys

Työntekijöiden hyvinvointi ja yrityksen tuloksellisuus riippuvat syvimmältään merkityksellisyyden toteutumisesta.

Yhteinen tieto ja ymmärrys

Kokonaiskuva

Toimintaympäristö, Markkinaympäristö, Arvoympäristö, Mediaympäristö
  • Markkinaympäristö on pelikenttä, jonka kalkkiviivat on tunnettava, jotta pelinrakentaminen perustuu todellisiin liiketoiminnan ajureihin ja riskeihin.
  • Arvoympäristön tuntemisen avulla organisaation pystyy asemoimaan itsensä asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä mielenmaisemaan sekä vähentämään sen kompleksisuuden tuomaa riskiä liiketoiminnalle.
  • Mediaympäristön tunteminen auttaa organisaatiota rakentamaan julkisen olemisensa ja hyödyntämään sitä sekä varautumaan maineriskeihin.

Perustarpeet

Kyvykkyys, Kommunikaatio, Kutsumus

Työn merkityksellisyys on mahdollista, jos ihminen on järjestelmän yläpuolella. Silloin sitoutuminen tavoitteisiinkin lähtee syvemmältä, ihmisen perustarpeista.

Perustarpeiden toteutuminen edellyttää, että käytössä on yhteinen kieli ja yhteinen ymmärrys siitä, keitä olemme, mitä olemme tekemässä ja mihin olemme menossa. Ilman merkitystä ei ole tuloksiakaan.

  • Kyvykkyys (osaaminen)
  • Kommunikaatio (osallisuus)
  • Kutsumus (omaehtoisuus)

Perustan luominen

Yksilön kyvykkyydet, eli osaaminen rakentuu henkilökohtaisten vahvuuksien varaan. On tärkeää, että työ on riittävän haasteellista ja että jokainen saa kokea onnistumisia. Onnistumisia tulee tukea aktiiviesti, mikä tarkoittaa työntekijöiden vahvuuksien tunnistamista ja kyvykkyyksien kehittämistä ja heidän saavutustensa tunnistamista ja tunnustamista.

Onnistunut vuorovaikutus vahvistaa yhteisöllisyyttä, mahdollistaa erilaisuuden hyödyntämistä ja rakentaa keskinäistä luottamusta ja vuorovaikutuskulttuuria. Vuorovaikutus vaikuttaa vahvasti hyvinvointiimme. Kun olemme osa kannustavaa ja kunnioittavaa yhteisöä, se näkyy heti myös tuloksessa.

Kutsumustietoisuuden tukeminen edellyttää, että työntekijöitä kohdellaan yksilöinä ja heidän ainutlaatuisia tarpeitaan ja toiveitaan arvostetaan. Omaehtoisuuden tarve viittaa ihmisen haluun olla itseohjautuva ja tehdä valintoja, jotka ovat linjassa hänen omien arvojensa ja intressiensä kanssa. Viimekädessä kyse on mahdollisuudesta sitoutua ja toteuttaa omaa tehtävää.

Miten voimme palvella?

Toimintaympäristön muutoksen nopeus yllättää.