Kommunikaatio ei ole vain puhetta ja vuorovaikutusta. Se on yhteiseksi tekemistä (communicare). Asioista ei tule yhteisiä, niihin ei voi sitoutua, ellei ensin ymmärrä niiden taustoja, eli kuka sanoo, mitä ja miten. Viestin sisältöön vaikuttaa merkittävästi viestin lähettäjä, sanat ja tapa esittää asia. Tämä tekee kommunikaatiosta niin vaativaa, että sitä tulee harjoitella aina ja kaikkialla.

Luottamus ei ole vain sitä, että teen sen minkä lupaan. Luottamus on myös yhdessä uskomista (confidere). Kun olemme samalla puolella, voi luottaa siihen, että meillä kaikilla on hyvä tahto toisiamme kohtaan. Tahdomme toisillemme vain hyvää. Aito, haavoittuvuuteen perustuva luottamus mahdollistaa erimieltä olemisen, omien puutteiden ja virheiden myöntämisen ja sitä kautta täysin uusien vaihtoehtojen ja ratkaisujen löytämisen.

Konfliktikyvykkyys ei ole taitoa argumentoida tai asiansa perille saamista. Konfliktikyvykkyys on yhdessä iskemistä (confligere). Kun suunta on sama ja päämäärä yhteinen, konflikti, yhdessä iskeminen ei tarkoita mitään muuta, kuin parhaan vaihtoehdon vahvaa etsimistä ja sen löytämistä. Kuka se keksii ja miten siihen tullaan, sillä ei ole merkistä. Konfliktissa ollaan samalla puolella.