Palvelijan 10 Teesiä

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Jokainen organisaatio tarvitsee toimintaa ohjaavat periaatteensa. Harkitut ja punnitut periaatteet ovat yksinkertaisia ja mahdollisimman yksiselitteisiä, ja ne näkyvät arjen valintoina.

1. Työyhteisö muodostuu erilaisista ihmisistä, joilla on yhteinen olemassaolon tarkoitus (missio)
2. Yhteisön ihmiset ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin (visio)
3. Tiimin jäsenet ovat tilivelvollisia toisilleen yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi (tavoitteet)

4. Asioista saa olla eri mieltä, kunhan kaikki ovat samalla puolella ja tavoittelevat yhteisön hyvää (kommunikaatio)
5. Jokaisella ihmisellä on osaamisalueensa, jotka voivat poiketa toisistaan (kyvykkyys)
6. Ihmisten tulee kokea olevansa omalla paikallaan ja käyttää omia vahvuuksiaan (kutsumus)

7. Kyse on ihmisistä, ei resursseista (ihmiskäsitys)
8. Ihmisten hyvinvointi ja yrityksen tuloksellisuus riippuvat syvimmältään yksilön perustarpeiden täyttymisestä (merkityksellisyys)
9. Työyhteisö toimii jäsentensä aidon keskinäisen luottamuksen varassa (haavoittuvuus)
10. Kehittymisen lähtökohta on tekemällä oppiminen (70:20:10 -malli)

© Johtaja & Palvelija