The Five Behaviors

Tiimin viisi toimintatasoa

The Five Behaviors -valmennusohjelma on hioutunut vuosien saatossa ja koostuu nyt sisällöistä, joilla on kaikkein suurin merkitys onnistumisen kannalta.  Laadukas kommunikaatio, aito luottamus ja tilivelvollisuus yhdessä luovat tiimityön perustan, joka kestää vaikeimmissakin olosuhteissa.

The  Five Behaviors on vaikuttava ja tehokas prosessi, joka kestää yleensä 6-12 kk. Se rakentuu valmennuksista, sparrauksista ja aktiviteeteistä, jotka auttavat viemään valmennuksissa opittua käytäntöön koko prosessin ajan ja ennen kaikkea sen jälkeen.

Patrick Lencioni: Luottamus

Wiley & Patrick Lencioni

The Five Behaviors -valmennusohjelma on Wileyn ja Patrick Lencionin yhteistyön tulos. Valmennus auttaa rakentamaan ryhmästä aidon, tavoitteellisen tiimin.

Yhtenäisen tiimin kehittäminen niin, että tiimiläisten persoonallisuudet ja taipumukset otetaan huomioon, vaatii jatkuvaa työtä.

Menestyvän tiimin jäsenet

  • Luottavat toisiinsa
  • Ratkovat rakentavasti konflikteja
  • Sitoutuvat päätöksiin
  • Vaativat toisiltaan vastuullisuutta
  • Keskittyvät yhteisten tulosten
    saavuttamiseen

The Five Behaviors

Teemat – Tiimin viisi toimintatasoa

Toimiva kommunikaatio

Keskeistä: Onnistunut vuorovaikutus vahvistaa yhteisöllisyyttä, mahdollistaa erilaisuuden hyödyntämisen ja rakentaa keskinäistä luottamusta ja vuorovaikutuskulttuuria - ja tuottaa toimivan strategian.

Teemat: Vuorovaikutuksen mukauttaminen, yhteyden rakentaminen, erilaisuuden hallinta ja yhteinen kieli.

Aito luottamus

Keskeistä: Luottamus, joka perustuu ennustettavaan käyttäytymiseen ei edellytä syvällisempää ihmisten välistä kohtaamista. Aito luottamus sen sijaan rakentuu autenttisuuden, haavoittuvuuden varaan. Se edellyttää, että osapuolet tuntevat toisensa, mikä on mahdollista vain oman elämän jakamisen ja asioiden yhteiseksi tekemisen kautta.

Teemat: Psykologinen turvallisuus, keskinäinen luottamus ja tiimin yhteistyö.

Konfliktikyvykkyys

Keskeistä: Kommunikaation osapuolet ovat samalla puolella. Sama koskee konflikteja. Näin konflikteista saadaan rakentavia ja uutta luovia sen sijaan, että ne olisivat repiviä ja ajaisivat osapuoli erilleen. .

Teemat: konfliktikäyttäytymisen tunnistaminen, konfliktien hyödyntäminen ja rakentavat konfliktit.

Sitoutuminen

Keskeistä: Sitoutuminen on mahdollista, kun asioista tulee yhteisiä ja syntyy selkeämpi kuva siitä, mitä olemme tekemässä ja mihin menossa. Sitoutuminen on seurausta yhteisöllisyydestä. Haluan kuulua tähän työyhteisöön ja haluan edistää yhteisen päämäärän toteutumista.

Teemat: Tavoitteisiin sitoutuminen, tarkoitus ja tehtävä ja tapa toimia.

Tilivelvollisuus

Keskeistä: Tilivelvollisuus tarkoittaa jokaisen vastuuta yhteisesti sovituista tavoitteista ja se näkyy tilivelvollisuutena muita tiimiläisiä kohtaan. Edistänkö omalla toiminnallani yhteisen tavoitteen toteutumista. Keskeitä tilivelvollisuudessa ja avoin palaute.

Teemat: Henkilökohtainen vastuullisuus ja palautteen antaminen toinen toisilleen siitä, miten kukin voi parantaa tiimin toimivuutta.

Tulokset

Keskeistä: Ohjaavatko yhdessä saavutettavat tavoitteet toimintaa? Oma tapa toimia, miten muut toimivat? Tavoitteiden kirkastaminen. Toimintasuunnitelman täsmentäminen.

Teemat: Priorisoidaan ne tavoitteet, joissa tiimin toimintaa kehittämällä saadaan konkreettisesti parempia tuloksia.

Viisi toimintahäiriötä tiimissä

The Five Behaviors -tiimimalli perustuu Patrick Lencionin kirjaan The Five Dysfunctions of a Team, joka kuuluu eniten luetuimpien bisneskirjojen joukkoon maailmassa.

Voit tutustua malliin myös täällä!

Patrick Lencioni ja Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Ota yhteyttä

Sami Jalonen

Sami Jalonen

Soita (0400 605 225), niin jutellaan lisää, miten voimme olla avuksi.