Johtoryhmä, ohjausryhmä…

Oletko sellaisen tiimin jäsen, joka tekee hyvää tulosta ja meininki on hyvä.

MIT (Massachusetts Institute of Technology) tutki asiaa ja tutkimustulokset kuulostavat aika tutuilta. Huipputiimi koostuu monesta tekijästä, mutta kaikkein suurin merkitys on sillä, miten tiimi kommunikoi. Sen merkitys on yhtä suuri kuin muut tekijät yhteensä, siis taidot, älykkyys jne.

On jollain tavalla ’erikoista’, että kyse on niinkin tavanomaisesta asiasta kuin kommunikaatio. Sitä on välillä vaikea ottaa todesta. Niin siitäkin huolimatta, että se on luovuttamaton osa meidän kaikkien arkea ja elämää. MIT:n tutkimuksessa keskitytään kommunikaatiotapaan, ei sen sisältöön.

Energia ja sitoutuminen

Tutkimusryhmä tutki pankin call centerin toimintaa. Tulos: tuottavuutta voidaan ennustaa parhaiten mittaamalla tiimin energiaa ja sitoutumista virallisten kokousten ulkopuolella. Nämä kaksi muuttujaa yhdessä selittävät ⅔ osaa tiimien välisistä rahallisista tuottavuuseroista.

Entä mikä tiimi voittaa business plan -kilpailun? Sen saa selville mittaamalla tiimiläisten kommunikaatiota cocktail-kutsulla. Tässä muutama esimerkki. Ne saattavat kuulostaa ammattilaisen korvaan aika erikoisilta. Kyse on mielestäni kuitenkin havainnoista, jotka vievät meidät olemisen ja yhdessä tekemisen lähteelle.

Otammeko sen vakavasti?

Kommunikaatiossa on kyse muustakin kuin sanoista. Epäilylle ja oikeille kysymyksille on toki aina sijansa. Jäljelle jää kuitenkin kysymys siitä, suhtaudummeko kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen riittävällä syvyydellä ja vakavuudella.

Tutkimuksesta kertova HBR:n artikkeli löytyy täältä.

Sami Jalonen

Sami Jalonen

Suhtaudummeko kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen riittävällä syvyydellä ja vakavuudella?