Jotta tiimivalmennus ei jäisi erilliseksi egotripiksi, yksilölliset kehityspolut kytketään aina käytännön johtamiseen.
Tiimivalmennus, Palvelija Taneli Hassinen
Taneli Hassinen
Palvelija

The Five Behaviors

Patrick Lencioni, Luottamus, Konfliktit, Sitoutuminen, Tulevaisuus, Tulokset

Patrick Lencionin Tiimiarvioon perustuva The Five Behaviors (Tiimin viisi toimintatasoa) tiimivalmennus auttaa rakentamaan ryhmästä aidon, keskinäisen luottamuksen varassa toimivan tiimin. The Five Behaviors valmennnus on vahvasti kiinni arjessa ja tulokset ovat mitattavissa. Ohjelma kestää yleensä 6-12 kk (lue lisää…).

Miksi The Five Behaviors?

  • Malli perustuu Patrick Lencionin huippusuosittuun tiimiprosessiin (lue lisää…)
  • On henkilökohtainen ja haastava
  • Tavoitteiden toteutuminen mitattavissa

KaksNelonen-tiimivalmennus

KaksNelonen, Kommunikaatio, Luottamus, Konflikti

Johtoryhmille ja -tiimeille suunnattu KaksNelonen-valmennusohjelma on tehovalmennus, joka sisältää johdanto-osuuden ja 24 tunnin internaatin, sekä valmennusten väliin sijoittuvat aktiviteetit.

Luottamus on enemmän kuin ennustettavaa käyttäytymistä. Se on yhteistä uskoa yhteiseen päämäämään, mikä saavutetaan aidon kommunikaation kautta. Valmennusprosessi kestää kaikkiaan noin 3 kk (lue lisää…).

Miksi KaksNelonen?

  • Henkilökohtainen ja syväluotaava.
  • Vaikutukset ulottuvat elämään laajemminkin.
  • Tehokas keino rakentaa keskinäistä

Keskeiset teemat

Luottamus on ennustettavaa toimintaa, eli pystyt luottamaan siihen, että teen sen, minkä lupaan. Kyse on tietoisuudesta, tunteesta ja halusta uskoa siihen, mitä on sovittu. On myös toisenlaista luottamusta, sellaista mikä syntyy ajan saatossa ja perustuu avoimuuteen.

Mistä on kyse?

Tiimivalmennuksessa rakennetaan perusteita haavoittuvuuden varaan rakentuvalle luottamukselle. Haavoittuvuuden varaan rakentuvan luottamuksen tunnistaa siitä, että olemme samalla puolella, riippumatta siitä olemmeko samaa mieltä tai miltä tuntuu.

Aito vuorovaikutus on avointa, rehellistä ja kunnioittavaa. Rakentava haastaminen on mahdollista, jos kaikki ovat samalla puolella.

Mistä on kyse?

Valmennus jatkaa siitä, mihin Keskinäinen luottamus ja haavoittuvuus -valmennuksessa päästään. Parhaat tiimit luovat avoimuuden ilmapiirin, jossa tiimin jäsenet ottavat sosiaalisia riskejä, myöntävät virheensä ja keskustelevat niistä usein. Kannattaa tutustua…

Vuorovaikutus on enemmän kuin tiedon välittämistä. Parhaimmillaan se on yhteisen todellisuuden luomista ja siten aidon yhteyden rakentamista yhteisön sisällä ja sen ulkopuolelle. Vuorovaikutustaitoja tulisi harjoitella säännöllisesti.

Mistä on kyse?

Tiimivalmennus avaa kommunikaation taustalla olevaa mielen logiikkaa, luo erilaisille ihmisille yhteistä kieltä ja vahvistaa jaettua ymmärrystä siitä, miksi ja mitä olemme tekemässä, ja miten. Lue lisää…

Johtaja voi kehittyä myös vertaamalla omaa johtamistapaa maailman parhaisiin johtamisen käytäntöihin. Parhaat käytännöt hyödyntävät mittavaa, neljän vuoden kehitys- ja tutkimustyötä johtajista ja heidän alaisistaan.

Mistä on kyse?

Valmennus antaa konkreettisia ehdotuksia, miten ja mihin suuntaan johtajuutta tulisi kehittää, mikä toimii ja mikä ei. Se auttaa tunnistamaan sekä johtajan että johdettavien toimintatavat ja -tyylit, sekä mukauttamaan johtamista tilanteen mukaan. Lue lisää…

Kriisijohtaminen on johtamisen intensiivinen vaihe, kun jokin uhkaa organisaation toimintaedellytyksiä. Kriisiviestintä on omien ihmisten ja sidosryhmien fokuksen suuntaamista resilienssiin ja kohti ratkaisuja.

Mistä on kyse?

Valmennuksessa pääset sukeltamaan mieltä ravistuttaviin skenaarioihin ja niihin varautumiseen. Yllätetyksi tulemisesta ei voi moittia kuin itseään. Mahdollisista kriiseistä tiedetään yllättävän paljon jo etukäteen.

Projekti on työkalu muutostavoitteen määrittelyyn, toteuttamiseen ja valmiiksi saamiseen. Projektiosaaminen on tänä päivänä olennainen kansalaistaito, jota tulee kehittää laajasti rooleista riippumatta.

Mistä on kyse?

Autamme projektijohtamisen valmennuksilla rakentamaan systemaattiset toimintatavat, työkalut ja yhteiset käytännöt.

Miksi, mitä ja miten?

Todellinen johtajuus asuu rohkeudessa ja nöyryydessä. Vain palveleva johtaja luo tiimilleen ja koko yhteisölleen mahdollisuudet päästä tavoitteisiin ja menestyä. Johtaja palvelijana on enemmän olemista kuin tekemistä. Siksi se kutsuu johtajaa haastamaan itseään persoonana. Hämmästyttävää, miten paljon kehitettävää sitä löytääkin ihan omasta itsestään.

Valmentaminen on siihen osallistuville henkilökohtainen kasvuprosessi. Vain sitä, minkä tunnistaa ja tunnustaa olemassa olevaksi, ihminen voi itsessään kehittää. Aivan ensimmäinen kommunikaatio käydään omassa mielessä. Vasta sitten voi miettiä, millä tavoin vaikuttaa toisiin ihmisiin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös rakentava konflikti kuuluu tähän.

Vasta syvällisen vuorovaikutusosaamisen päälle voi rakentaa projekti- ja tavoitejohtamista. Tiekartta tavoitteisiin on piirrettävä yhdessä ja maastoon mennään porukalla.

Mielen avoimuus on kaiken muutoksen äiti. Se kysyy haavoittuvuuteen perustuvaa luottamusta toisiin mutta myös itseen. Prosessissa voi nousta esiin itsestä ja toisista sellaista, johon ei ole pystynyt tai halunnut varautua. Valmennus on muutosmatka. Mikäli siihen ei antaudu täysillä, matka jää huviretkeksi, hauska sinänsä mutta varsin hyödytön.

Ota yhteyttä

… tai soita (0400 605 225), niin jutellaan lisää, miten voimme olla avuksi.